Om Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet har til formål at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater. Det sker gennem foredrag, forelæsningsrækker og ekskursioner.

Folkeuniversitetet har ingen fastansatte lærere, men anvender undervisere, der til dagligt er ansat ved bl.a. universiteter og højere læreanstalter.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i de arrangementer, der laves af Folkeuniversitetet. Det er netop meningen, at emnerne skal fremstilles på en måde, som er spændende og tilgængelig for alle.

Lillebælt Folkeuniversitet – Fredericia/Middelfart ledes af en komité, valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i de to kommuner. Komitéens medlemmer vælges for 2 år.

Næste offentlige møde afholdes i september/oktober 2015.

> Vedtægter for Lillebælt Folkeuniversitet

Samarbejde med Folkeuniversitetet

Lillebælt Folkeuniversitet arrangerer foredrag i samarbejde med foreninger og institutioner. Så står din forening og mangler en samarbejdspartner til et foredrag så kontakt:

Lillebælt Folkeuniversitets sekretariat på Fredericia Bibliotek: anna.skov@fredericia.dk   tlf. 7210 6800

De aktuelle satser for honorar og regler omkring afholdelse kan ses hos Folkeuniversitetet i Odense.
>Honorarsatser og regler

Der skal være offentlig adgang til foredraget, og ved annoncering skal det fremgå, at det er i samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet – Fredericia/Middelfart. Der må gerne opkræves entré.

Send et brev eller en mail med de relevante oplysninger:

• Emne for foredraget

• Foredragsholderens navn og adresse

• Dato og tidspunkt for foredraget

• Adressen på stedet, hvor foredraget afholdes

Når foredraget er godkendt i Den Syddanske Region, sender vi kontrakten til jer.

I er velkomne til at kontakte Lillebælt Folkeuniversitet for yderligere oplysninger: anna.skov@fredericia.dk  eller tlf. 72 10 68 00.