Folkeuniversitetet har til formål at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater. Det sker gennem foredrag, forelæsningsrækker og ekskursioner.

Folkeuniversitetet har ingen fastansatte lærere, men anvender undervisere, der til dagligt er ansat ved bl.a. universiteter og højere læreanstalter.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i de arrangementer, der laves af Folkeuniversitetet. Det er netop meningen, at emnerne skal fremstilles på en måde, som er spændende og tilgængelig for alle.

Lillebælt Folkeuniversitet – Fredericia/Middelfart ledes af en komité, valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i de to kommuner. Komitéens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.