Logo for Folkeuniversitetet

Planlægningen af arrangementer for efteråret 2017 er i fuld gang. Når programmet er færdigt offentliggøres det her på siden og i dagspressen.

Lillebælt Folkeuniversitet har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i Fredericia og Middelfart. Sekretariatet findes på Fredericia Bibliotek.