Folkeuniversitetets foredrag

 

*AFLYST  på grund af coronarestriktioner*
TEMADAG OM MARTIN A. HANSEN OG SKOLEN

Lørdag d. 10. april kl. 13.00 -17.00 i Middelfartsalen
Kulturøen 2. sal Havnegade 6, Middelfart
Pris: 120 kr.

AFLYST PÅ GRUND AF CORONA

Martin A. Hansen (1909-1955) er hovedsagelig kendt som forfatter, der med sine romaner, noveller og essays blev en toneangivende stemme i efterkrigstidens danske litteratur -og kulturdebat. Mindre kendt er hans mangeårig virke som lærer. 

Efter i 1930 at være dimitteret som lærer fra Haslev Seminarium, blev Martin A. Hansen ansat under Københavns kommunale Skolevæsen som fast lærervikar ved Frederikssundsvejens Skole 1931 og som kommunelærer ved Blaagaard Seminariums øvelsesskole på Kapelvej 1933. Men for at kunne hellige sig sit forfatterskab fuldt og helt ansøgte Martin A. Hansen om afsked fra kommunens tjeneste, som blev bevilliget 1949.

Det daglige skolearbejde gav Martin A. Hansen anledning til ved flere lejligheder at diskutere skolens praksis og opgave. I den forbindelse gjorde han op med den énstrengede undervisningsform, der udelukkende koncentrerede sig om kundskabsmeddelelse via mekanisk og åndløs indlæring. Skolens opgave er ifølge Martin A. Hansen udover at levere undervisning at være dannende. Fokus må sættes på forholdet mellem undervisning og personlig udvikling, et forhold som i dag er så aktuelt som nogensinde.

Erfaringerne fra skolen og det daglige skolearbejde beskrev Martin A. Hansen i en række artikler og essays, hvoraf en stor del er samlet af Hans Røpke og Ole Wivel i: Martin A. Hansen og skolen (1968). Ligeledes indgår erfaringer fra lærergernin-gen i hans mest kendte roman Løgneren (1950) om læreren og degnen Johannes Vig på Sandø.   

”Degnen på Sandø”

 Romanen ”Løgneren” af Martin A. Hansen er til dags dato Gyldendals bedst sælgende skønlitterære roman, som også er oversat til adskillige sprog. Johannes Vig, skolelæreren på Sandø, er derfor en af de mest beskrevne og debatterede litterære figurer i nyere tid. Mærkeligt nok er det ganske få litterater, der har beskæftiget sig med læreren.

Det er tvivleren, elskeren, naturmennesket Johannes, der omtales i artikler og bøger om ”Løgneren”, sjældent degnen Johannes Vig.

I foredraget vil der blive inddraget udsagn, redegørelser og analyser fra artikler og essays, som Martin A. Hansen har bidraget med i datidens skoledebat, hvorved det sandsynliggøres, hvor store overlap der er mellem skolelæreren fra Brønshøj og degnen på Sandø. Det viser sig især i den forundringspædagogik, som Johannes Vig praktiserer, fortællingens dannelsesmæssige rolle samt omsorgen for den enkelte elev og synet på barnet som et selvstændigt individ.

”Martin A. Hansen om skole, udvikling og dannelse”

I foredraget præsenteres hovedlinjer i Martin A. Hansens opfattelse af forholdet mellem undervisning og opdragelse i lyset af spørgsmålet om dannelse. Hansen formulerer sin opfattelse i diskussion med både det  traditionelle dannelsessyn og det udviklingssyn, som kommer til udtryk indenfor nyere reformpædagogiske tiltag.

Sidstnævnte ser Hansen som en naturalistisk iklædning af Jean-Jacques Rousseaus tanker om det autentiske og frie menneske, hvor autenticitet og frihed bliver forstået som resultat af en naturlig udvikling uafhængigt af spørgsmål om historie, dannelse og tilværelsesoplysning.

Program for temadagen

 • 13.00 – 13-15   Ankomst, velkomst ved Kaj Axel Jensen
 • 13.15 – 14.45   ”Degnen på Sandø”
  Ole Juul, Formand for Landsforeningen Martin A. Hansen.
  Pastor emeritus, foredragsholder og forfatter af flere bøger om Martin A. Hansen
 • 14.45 – 15.15   Kaffe/the m. brød
 • 15.15 – 16.45 ”Martin A. Hansen om skole, udvikling og dannelse”
  Jørgen Jørgensen, Cand.theol. fhv. lektor ved læreruddannelsen,                               udgiver og redaktør af en række Martin A. Hansen bøger.
 •  16.45 – 17.00   Afrunding af dagen

*AFLYST  på grund af coronarestriktioner*
KUNSTFOREDRAG – OM MARTIN BIGUM
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Torsdag 22. april kl. 19.00 | 80 kr.

Kunstner Martin Bigum er især kendt for sin dynamiske billedkunst, der både er humoristisk, alvorlig og fuld af fortolkningsmuligheder. Museumsinspektør Christian Kortegaard Madsen fra Museum Jorn kommer denne aften rundt om Martin Bigums mangefacetterede kunstneriske udvikling fra barndommens tegninger af historiske slagmarker til den kunstkritiske karakter ART og til de seneste arbejder, der indikerer en helt ny retning i hans virke.

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet i samarbejde med Fredericia Kunstforening.


*AFLYST  på grund af coronarestriktioner*
KUNSTFOREDRAG – OM ASGER JORN
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Tirsdag 4. maj kl. 19.00 | 80 kr.

Asger Jorn (1914-1973) er blandt Danmarks mest indflydelsesrige kunstnere.
Hans hovedværk, Stalingrad, stedet som ikke er eller modets gale latter er verdenskendt og er blevet sammenlignet med Picassos Guernica. Selvom Stalingrad er et abstrakt maleri, rummer det tvetydige figurer, der vidner om vildskab, kulde, ild, drab og krig. Jorn mente ikke selv, at han nogensinde blev færdig med maleriet, selvom han brugte næsten 15 år på at male det. Museumsinspektør Christian Kortegaard Madsen fra Museum Jorn holder denne aften foredrag om Jorn, om værket Stalingrad og beslægtede værker.

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet i samarbejde med Fredericia Kunstforening.


Logo for Folkeuniversitetet

Lillebælt Folkeuniversitet har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i Fredericia og Middelfart. Sekretariatet findes på Fredericia Bibliotek.