VELKOMMEN

Lillebælt Folkeuniversitet udbyder igen fire foredrag i efteråret. Du kan se dem herunder og købe billet til fire spændende arrangementer. Du kan også møde os til foreningslørdag på Fredericia Bibliotek den 10. september.

På folkeuniversitetet deler forskere og faglige eksperter deres viden med alle, der har lyst til nye indsigter. Der er ingen adgangskrav – alle kan være med.

Vi glæder os til at se jer.

NÅR ANGSTEN TAGER OVER

Søndag 28. august kl. 13.10
Teglgårdsparken, Middelfart
Gratis adgang

Oplæg ved børne- og ungepsykolog Silke Stjerneklar om hvad angst er, hvornår det bliver en psykisk lidelse, og hvordan det kan behandles blandt børn og unge.

Angst er én af de mest udbredte psykiske lidelser blandt børn og unge, og mange rammes uden at vide, hvad de fejler og hvad de skal stille op med problemerne. Oplægget giver en kort indføring i, hvordan vi kan forstå angst som følelse og som lidelse, hvorfor nogle rammes, imens andre går fri, og hvordan man får angsten under kontrol.

Billet er ikke nødvendig.

I samarbejde med Sindssyg God Søndag

HVAD VIL DU GERNE BRUGE FOLKEUNIVERSITETET TIL?

Lørdag 10. september kl. 11.00-13.00
Fredericia Bibliotek, stueetagen
Gratis adgang

Lørdag den 10. september deltager Lillebælt Folkeuniversitet i Foreningernes Lørdag på Fredericia Bibliotek. Her kan du møde nogle af dem der står bag foreningen og få svar på spørgsmål om de forskellige arrangementer.

Vi arbejder hele tiden på at gøre Folkeuniversitetet relevant for alle. Kom forbi og hjælp os med idéer til emner og temaer vi kan tage op, som du ville finde spændende og interessante.

Lillebælt Folkeuniversitet har som formål at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater. Folkeuniversitetet har ingen fastansatte lærere, men anvender undervisere, der til dagligt er ansat ved bl.a. universiteter og højere læreanstalter. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i de arrangementer, der laves af Folkeuniversitetet. Det er netop meningen, at emnerne skal fremstilles på en måde, som er spændende og tilgængelig for alle.

MUSIK SOM LIVETS LYDSPOR

Tirsdag 13. september kl. 19.00
Middelfartsalen, KulturØen
80 kr.

Køb billet her

Musik skaber stemning og påvirker krop og psyke på mange måder, både så vi kobler af, engagerer os og mærker et nært samvær med andre. Musik virker her og nu, men har tilsyneladende også virkning på længere sigt. Derfor kan musik anvendes bevidst til både at forebygge og behandle.

Professor i musikterapi, Hanne Mette Ochsner Ridder, har i en årrække forsket i musikalske interaktioner i demensomsorgen og giver denne aften en grundlæggende viden om musikalske langtidseffekter, og hvordan musik påvirker krop, hjerne og samvær.

KORT OG GODT OM GRUBLERI OG BEKYMRING

Torsdag 6. oktober kl. 19.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal
80 kr.

Køb billet her

Hvad er grubleri og bekymring egentlig? Hvorfor gør man det? Hvordan påvirker det humøret og hverdagen? Hvordan kan man ændre sine vaner?
Forskning viser, at det har større betydning, hvordan man tænker, end hvad man tænker på. Når man grubler og bekymrer sig, påvirker det humøret, trivslen og adfærden negativt, og det bliver sværere at løse problemer og handle konstruktivt.

Specialpsykolog og lektor, ph.d. Stine Bjerrum Møller giver konkrete redskaber til, hvordan du kan skærpe din opmærksomhed på dine mentale vaner og ændre din tilbøjelighed til at gruble og bekymre dig.

FREMTIDENS DANMARK

Onsdag 9. november kl. 19.00
Fredericia Gymnasium
80 kr.

Køb billet her

Carsten Beck er forskningschef ved Institut for Fremtidsforskning og har arbejdet med trendanalyse i 30 år i mere end 30 lande. Han sætter denne aften fokus på hvilke tendenser, der kommer til at påvirke Danmark de næste fem år.

Der er ingen, der kan spå om fremtiden. Men at starte med at forholde sig til de store trends i samfundet er altid et godt udgangspunkt for at skabe en bedre fremtid.